Ekoloģiskās arhitektūras biedrība sniedz būvprojektēšanas  un konsultāciju pakalpojumus privātpersonām juridiskajām personām, pašvaldībām un valsts iestādēm.

Galvenais darbības virziens ir konsultācijas energoefektivitātes paaugstināšanas projektos, kā arī būvprojektu izstrāde, tajā skaitā arhitektūras, dizaina, kā arī projektu inženierdaļu izstrāde, kas notiek sadarbībā ar inżenieru birojiem vai atsevišķiem inżenieriem, slēdzot apakšlīgumus un vadot projektēšanas procesu. EAB veic projektu autoruzraudzību būvdarbu veikšanas gaitā.

Projektu realizācijā pastāvīgi tiek pielietotas dażādi inovatīvi un ekoloģiski būvmateriāli, tajā skaitā ārzemju būvsistēmas un materiāli, projektu izstrāde balstās uz profesionālu projektēšanas datorsistēmu pielietojumu.

Ekoloģiskās arhitektūras biedrības speciālistiem vairāk kā 25 gadu projektēšanas prakses laikā izstrādājuši savu pieeju ēku projektēšanā, izmantojot ZELTA GRIEZUMA principu, kurš sen pazīstams kā universāls princips ēku proporciju, kompozīcijas un detaļu projektēšanā. Par to mazliet sīkāk, lai Jūs saprastu mūsu filozofiju, vīziju un mērķus.

Par zelta griezuma mūsdienu matemātiskā pamatojuma pamatlicēju uzskatāms ievērojamais itāļu matemātiķis Fibonači ( 1170-1240) ( Leonardo Pizāno ). Viņs atklāja skaitļu rindu, kas pazīstama ar nosaukumu Fibonači sekvence. Skaitļu rinda ir šāda:

1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,89,144,233,377,610,987,1597,2584,4181
Lai iegūtu sekvences skaitļus, jāpieskaita divus iepriekšējos lielumus un to summa veido nākamo rindas locekli, piemēram 13+21=34 vai 34+21=55. Likums izrādījās absolūti universāls. Fibonači sekvence dabā ir bieži sastopama, it sevišķi attiecībās 5:8, 8:13, 13:21, 21:34, 34:55 u.t.t.

Daudzu ķīmisko savienojumu elementu attiecības atbilst Fibonači skaitļu rindas proporcijām: Cr3O5, Cr3O8, Cr5O13, Cr13O34. Galējā sekvences attiecība veido formulu (Ö5+1/2=1.61803 ) Skaitli 1.618034 nosauca par Fibonači skaitli un apzīmē ar simbolu fī(j), godinot Atēnu Akropoles projekta māksliniecisko vadītāju skulptoru Fīdiju, kurš lietoja zelta griezumu.

Visa dzīvā daba ir vienota un dzīvnieku formu harmonija balstās uz tiem pašiem universālajiem likumiem. Jebkuram bruņurupucim tā bruņu konstrukcijā redzamas 13 kopā saaugušas plāksnes; 5 centrā un 8 gar malām, bet perifēriju ieskauj vēl 21 plāksne. Bruņrupuču kājām ir 5 pirksti , bet mugurkauls sastāv no 34 skriemeļiem. Krokodilu ķermenis arī ir klāts ar plāksnēm. Malajas gaviālam, piemēram, ķermeņa apmali ieskauj 55 plāksnes. Tie visi ir Fibonači sekvences skaitļi. Zīdītāji ir visaugstāk attīstītā dzīvnieku kategorija. To ekstremitātes tieši tāpat kā kukaiņiem ir dalītas trīs posmos, bet pirkstu skaits ir 5, tāds pirkstu daudzums ir arī ķirzakām, bruņurupučiem un krokodiliem. Ribu pāru skaits daudziem dzīvniekiem ir 13 ( cilvēkam 12, atcerēsimies Bībeles stāstu par Ievu ). Mugurkaula skriemeļu skaits variē, bet to daudzums vai nu atbilst, vai ir tuvs Fibonači skaitļiem 34 un 55. Arī zobu daudzums ir tuvs Fibonači skaitļiem. Zelta griezums ir evolūcijas sastāvdaļa un mūsu planētas universālais likums. Ķermeņa formu harmonija dzīvajiem organismiem atbilst vienām un tām pašām proporcijām.

Viens no ievērojamākajiem mūsdienu dizaineriem Luidži Kolāni ir teicis: “Jūs jautājat, kur rodams jaunrades avots, šī mana bibliotēka? Es eju savā dārzā un priecājos par tauriņiem, puķēm, kokiem. Daba ir mans lielais skolotājs. Mēs pilnīgi idioti, ne vien līdz tai nekad neaizsniedzamies, bet pat zāģējam koku, uz kura paši sēžam…Deviņdesmit procentu dizaina priekšmetu ap mums ir draņķis, tie nav ergonomiski, neatbilst cilvēka sēžamvietas apaļumiem un mugurai… Mūsdienu dizaineri nezina, kā izskatās cilvēka ķermenis, tādēļ uz viņu krēsliem sēdēt ir neiespējami. Visu ir jāsāk no jauna”

Daba ir neizsakāmi milzīga ideju banka, kurā šobrīd cilvēks tikai sāk ielūkoties, un jaunu materiālu atklāšana, jauna pieeja tehnoloģijām lielā mērā balstās dzīvo organismu pētniecībā un tajos ielikto mehānismu un sakarību izzināšanā.

© 2023 Ekoloģiskās arhitektūras biedrība