Enrgoefektivitātes paaugstināšanas projekts daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai Garkalnē, Sēņu ielā 1

 

 

Pabeigts darbs pie energoefektivitātes paaugstināšanas projekta daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai Garkalnē, Sēņu ielā 1.

Projekts saskaņots Garkalnes novada domes Būvvaldē 04.03.2019 un iesniegts finansējuma saņemšanai “Altum” programmā ( Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” ).

Projekts bija specifisks, jo tika veikti dažādi energoefektivitātes aprēķini, lai iegūtu maksimālo rezultātu un pieņemts lēmums aizstiklot lodžijas, lai samazinātu siltuma patēriņu. Tā kā ēka ir labi saglabājusies, siltināta tika gan pagalma fasāde, gan galvenā fasāde un brandmūri. Fasāžu siltināšanai izmantota ventilējamās fasādes sistēma.

Galvenajā fasādē tika izveidotas dekoratīvās aplodas ap logiem,  vēsturiskie koka logi nomainīti ar PVC logiem, lai nodrošinātu dabīgo ventilāciju, iestrādāta speciāla ventilācijas sistēma, ar 300 mm PAROC vates siltināts jumts, paredzēta jumta seguma nomaiņa, jaunu ventilācijas izvadu mūrēšana,  pagalma fasāde, galvenā fasāde un brandmūri siltināti ar 150 mm Paroc Lineo akmens vati, paredzot  paaugstinātas izturības joslas ar paaugstinātu mehānisko izturību 1.stāva līmenī, atjaunota dabīgās ventilācijas sistēma, paredzēta lodžiju siltināšana un logu nomaiņa visā dzīvojamā ēkā, atjaunoti pagraba logi un viena vērtne iebūvēta ar ventilācijas resti, pagraba pārsegums siltināts ar Paroc CGL 20 plātnēm 100 mm biezumā.

Namam uzlabota fasādes apdare un paaugstināta estētiskā vērtība, kā arī projekts saņēmis “Altum” akceptu un finansējumu. Pateicamies par sadarbību namu iedzīvotājiem un AS “Rīgas namu apsaimniekotājs”!

© 2019 SIA KRIPTEX