Ekoloģiskā arhitektūras biedrība piedāvā veikt energoauditu jebkura veida ēkām: privātmājām, daudzdzīvokļu mājām, sabiedriskām ēkām, un īpaši ražošanas un industriālām ēkām. Uzņēmuma pieredzē ir vairāku simtu energoauditu izstrāde dažādu veidu ēkām. Pakalpojuma cena ir aprēķināma individuāli katram gadījumam un ir atkarīgā no tādiem faktoriem kā – izstrādes ātrums,  ēkas apjomi, ēkas kvalifikācija atbilstoši NACE kodam, atrašanās vieta, attālums līdz Rīgai un energoauditoram pieejamo tehnisko dokumentāciju.

Energoaudits ir ēkas apsekošanas un analīzes procedūra, kuras mērķis ir sastādīt enerģijas bilanci ēkas līmenī, kā arī atrast un izvērtēt enerģijas taupīšanas iespējas. Energoaudita pamats ir ēkas energoefektivitātes aprēķins. Minēta aprēķina veikšanas rezultātā tiek sagatavots energoaudita pārskats, kas sniegs Jums iespēju palūkoties uz Jūsu ēku no speciālista viedokļa un atspoguļos informāciju par:

  • ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidību;
  • iekšējiem un saules ieguvumiem un to izmantošanas iespējām;
  • enerģijas sadalījumu starp ēkas inženiertehniskām sistēmām, kas nodrošina apkuri, dzesēšanu, ventilāciju, karstā ūdens apgādi un apgaismojumu;
  • ieteicamiem renovācijas darbiem un citiem energoefektivitāti paaugstinošiem pasākumiem;
  • potenciāli sasniedzamo enerģijas ietaupījumu.

Mēs saviem klientiem piedāvājam sekojošus pakalpojumus:

ēku energoauditu veikšanu – ēkas (dzīvojamās, sabiedriskas, ražošanas, u.c.) apsekošana, novērtēšana un analīze ar mērķi noteikt siltumenerģijas plūsmu sadalījumu. Pamatuzdevums ir atrast un izvērtēt enerģijas taupīšanas iespējas.
Pakalpojumā ietilpst arī piemērotāko energoefektivitātes risinājumu izvēle un instrukcijas to pareizai realizēšanai.

termogrāfijas pakalpojumus – termogrāfijas metode ir nedestruktīva defektu un bojājumu konstatācijas metode, kas ļauj to pielietot ļoti plaša spektra problēmu detektēšanai un risināšanai.

projektu (tehniskās dokumentācijas) analīzes veikšanu – tehniskās dokumentācijas izpētes mērķis ir noskaidrot vai projektētais objekts (vai renovējamā) atbilst pastāvošo būvnormatīvu energoefektivitātes prasībām. Energoauditors arī izvērtē izvēlēto risinājumu piemērotību projektētā ojekta izmantošanas veidam.

energoefektivitātes pasākumu ekonomisko analīzi – veicam investīciju aprēķinus energoefektivitātes pasākumu realizācijai un ieguldījumu atgūšanai. Izvērtējam investīciju lietderīgumu. Konsultējam un izstrādājam projektus finansējuma piesaistei (banku kredīti, ES struktūrfondi).

siltumenerģijas patēriņa analīzi ēkām – sastādām ēku siltumenerģijas bilances modeli. Nosakām siltuma zudumu sadalījumu katram konstrukciju veidam (ārsienas, logi, jumts, grīdas utt). Novērtējam katra siltuma zudumu veida un siltuma pienesuma avota ietekmi uz kopējo ēkas siltumenerģijas patēriņu. Veicam ēkas siltumpatēriņa analīzi atkarībā no vietas klimatiskajiem datiem. Novērtējam ēkas izvietojuma un plānojuma ietekmi uz siltuma zudumu apjomu. Veicam telpu mikroklimta analīzi.

konsultācijas energoefektivitātes pasākumu realizācijā – sagatavojam un analizējam risinājumus energoefektivitātes pasākumu realizēšanai pielietojot dažādus siltumizolācijas materiālus, sistēmas un metodes. Sniedzam konsultācijas par dažādu materiālu un risinājumu pielietojuma iespējām un to efektivitāti.
Sniedzam konsultācijas gan par ēku norobežojošajām konstrukcijām, gan eventuāli izmantojamām saules enerģijas sistēmām.

Vislētāk novērst iespējamos trūkumus un pilnveidot objektu – projekta stadijā, kamēr tas vēl nav uzbūvēts!

© 2023 Ekoloģiskā arhitektūras biedrība